Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Meestal nemen kopers de kleine lettertjes of algemene voorwaarden op de koop toe en plaatsen een vinkje voor akkoord. Dat is niet altijd verstandig. Daarom doen wij ons best die kleine lettertjes zo helder en leesbaar mogelijk op te schrijven. De wetgever heeft verkopers verplicht om algemene leveringsvoorwaarden aan de koper bekend te maken.


Eigenlijk kunnen we onze kleine lettertjes het best als volgt samenvatten. Wij leveren graag kwaliteit en waar voor je geld. Dat betekent goede service en de bereidheid om problemen tussen koper en verkoper in goed overleg op te lossen. Geen kastjes, geen muur, geen callcenter, maar oprecht zoeken naar oplossingen. Mocht dat niet lukken dan zijn er de kleine lettertjes om op terug te vallen. En die kun je hieronder lezen.

De kleine lettertjes of algemene leveringsvoorwaarden van Hoeslakens-voor-profs en Hoeslaken.online.

1
Bovengenoemde handelsnamen zijn eigendom van Werkplaats Ezinge, gevestigd aan de Haven 10, 9891 BA te Ezinge. Hieronder noem wij ons verkoper en onze klant de koper. Verkoper staat geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 02093364 te Groningen
2
Als de koper een opdracht geeft tot levering ontstaat bij de verkoper een plicht tot levering en bij de koper een plicht tot betalen. De koper kan deze opdracht tot levering geven door een bestelling in de website, maar ook mondeling, schriftelijk of via elektronische weg. Als de koper opdracht geeft tot levering stemt hij of zij in met deze algemene leveringsvoorwaarden. Zodra de opdracht tot levering ontvangen is, stuurt verkoper een elektronische ontvangstbevestiging en bijbehorende factuur.
3
Als de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf noemen we de koopovereemkomst een consumentenkoop. Er geldt dan het wettelijk recht om deze koopovereenkomst  binnen 14 dagen ongedaan te maken. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper tenzij anders overeengekomen. Koper ontvangt een retourverzendsticker en draagt zorg voor aflevering op een door de verkoper aangegeven verzendpunt. Voor zakelijke kopers geldt dit herroepingsrecht niet.
4
Verkoper heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden wanneer overmacht het onmogelijk maakt de levering zoals afgesproken tijdig te doen. In dat geval treedt de verkoper in contact met de koper om dit te bespreken. Het door de koper betaalde bedrag zal bij ontbinding binnen vijf werkdagen teruggestort worden.
5
Alle prijzen zijn - tenzij nadrukkelijk anders vermeld  -  inclusief  21% B.T.W. en exclusief bezorgkosten.
6
Verkoper heeft het recht de levering op te schorten tot de betaling ontvangen is. Als overeengekomen is de bestelling vóór de betaling te leveren en de koper komt de betalingstermijn niet na, laat de verkoper weten dat de koper van rechtswege in verzuim is. Er is geen aanmaning nodig of ingebrekestelling om een incassobureau in te schakelen. De invorderingskosten zijn voor rekening van de koper. Maar zover willen we het liever niet laten komen.
7
Na verzending rust op de koper een afnameplicht. Na ontvangst controleert koper of het juiste product is geleverd. Dit kan nagegaan worden aan de hand van de sticker op de omverpakking waar de maten en kleur staan aangegeven. Bij onjuistheden neemt de koper zo snel mogelijk - binnen 7 dagen contact op met de verkoper. Bij fouten aan de verkoperskant zijn de retourkosten voor rekening van de verkoper. Koper ontvangt een retourverzendsticker en draagt zorg voor aflevering op een door de verkoper aangegeven verzendpunt.
8
Het Nederlands recht is van toepassing op de koopovereenkomst. Aan de arrondissementsrechtbank te Groningen kunnen geschillen tussen koper en verkoper voorgelegd worden.

Deze kleine lettertjes of algemene leveringsvoorwaarden zijn het laatst inhoudelijk gewijzigd op 5 juli 2021.